site stats

ใบเสจ, ใบมิ้นต์

Sort By:
  • ใบมิ้นต์ 100% MINT LEAF
  • ขนาดน้ำหนักสุทธิ 15 กรัม บรรจุขวดแก้ว
  • ผลิตจากใบมิ้นต์ 100%
  • สำหรับเป็นส่วนประกอบในอาหาร และเครื่องดื่ม ใช้หมักเนื้อวัวและแกะ ใช้ทำมิ้นต์ซอส ให้กลิ้นหอมสดชื่น
  • เครื่องเทศคุณภาพ คัดพิเศษ สะอาด ได้รสชาติ
  • ผ่านการอบแห้งพิเศษด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย อัตโนมัติตามมาตรฐานสากล
  • โปรดเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • เลข อย 10-1-03837-1-0317
  • วันที่หมดอายุสามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 2 ปี
  • สินค้าสดใหม่ ไม่ใช่สินค้าค้างสต็อค
  120.00 ฿ 108.00 ฿
  • ใบเสจ หรือ ใบเปาะหอม 100% SAGE LEAF
  • ขนาดน้ำหนักสุทธิ 15 กรัม บรรจุขวดแก้ว
  • ผลิตจากใบเสจ หรือ ใบเปาะหอม 100%
  • ใช้สำหรับอาหารยุโรป เช่น หมักเนื้อสัตว์ต่างๆ ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวของใบเสจ
  • เครื่องเทศคุณภาพ คัดพิเศษ สะอาด ได้รสชาติ
  • ผ่านการอบแห้งพิเศษด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย อัตโนมัติตามมาตรฐานสากล
  • โปรดเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • เลข อย 10-1-03837-1-0319
  • วันที่หมดอายุสามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 2 ปี
  • สินค้าสดใหม่ ไม่ใช่สินค้าค้างสต็อค
  109.00 ฿ 97.00 ฿