site stats

หัวหอมใหญ่, หัวหอมแดง

Sort By:
  • หัวหอมแดงป่น 100% GROUND SHALLOT
  • ขนาดน้ำหนักสุทธิ 500 กรัม บรรจุซอง
  • ผลิตจากหอมแดง 100%
  • สำหรับอาหารนานาชาติ ปรุง ผัด หมักเพื่ออบหรือย่าง ให้กลิ่นหอมเฉพาะตัวของหอมแดง
  • เครื่องเทศคุณภาพ คัดพิเศษ สะอาด ได้รสชาติ
  • ผ่านการอบแห้งพิเศษและบดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย อัตโนมัติตามมาตรฐานสากล
  • โปรดเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • เลข อย 10-1-03837-1-0287
  • วันที่หมดอายุสามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 2 ปี
  • สินค้าสดใหม่ ไม่ใช่สินค้าค้างสต็อค
  440.00 ฿ 410.00 ฿
  • หัวหอมใหญ่ป่น 100% GROUND ONION
  • ขนาดน้ำหนักสุทธิ 35 กรัม บรรจุขวดแก้ว
  • ผลิตจากหัวหอมใหญ่ 100%
  • ใช้ปรุงอาหาร, หมัก, ผัด หรือซุป ซอสสลัดต่างๆ
  • เครื่องเทศคุณภาพ คัดพิเศษ สะอาด ได้รสชาติ
  • ผ่านการอบแห้งพิเศษและบดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย อัตโนมัติตามมาตรฐานสากล
  • โปรดเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • เลข อย 10-1-03837-1-0286
  • วันที่หมดอายุสามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 1 ปี
  • สินค้าสดใหม่ ไม่ใช่สินค้าค้างสต็อค
  135.00 ฿ 123.00 ฿
  • หัวหอมใหญ่ป่น 100% GROUND ONION
  • ขนาดน้ำหนักสุทธิ 500 กรัม บรรจุซอง
  • ผลิตจากหัวหอมใหญ่ 100%
  • ใช้ปรุงอาหาร, หมัก, ผัด หรือซุป ซอสสลัดต่างๆ
  • เครื่องเทศคุณภาพ คัดพิเศษ สะอาด ได้รสชาติ
  • ผ่านการอบแห้งพิเศษและบดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย อัตโนมัติตามมาตรฐานสากล
  • โปรดเก็บไว้ในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • เลข อย 10-1-03837-1-0286
  • วันที่หมดอายุสามารถเก็บรักษาได้ประมาณ 1 ปี
  • สินค้าสดใหม่ ไม่ใช่สินค้าค้างสต็อค
  365.00 ฿ 335.00 ฿